Phone: +90 312 233 12 56 | Fax: +90 312 233 10 27|iibf@cankaya.edu.tr

Elective Courses

/Elective Courses
Elective Courses2017-08-04T09:18:26+00:00

SEÇMELİ DERSLER

 

SEÇMELİ DERSLER (ELECTIVE COURSES)
Ders Kodu

(Course Code)

Dersin İngilizce Adı

(Course Title)

Dersin Türkçe Adı

(Course Title in Turkish)

Kurumsal Kredi
(Credit)

AKTS

(ECTS)

ECON 203 Public Finance Kamu Maliyesi

3 0 3

5

ECON 204 Economic History Ekonomi Tarihi

3 0 3

5

ECON 303 Resarch Methods Araştırma Metodları

3 0 3

5

ECON 408 European Union Avrupa Birliği

3 0 3

5

ECON 409 International Economic Relations of Turkey Türkiye’nin Uluslararası Ekonomik İlişkileri

3 0 3

5

ECON 410 Economic Analysis Ekonomik Analiz

3 0 3

5

ECON 411 Industrial Organization Endüstriyel Organizasyon

3 0 3

5

ECON 413 Agricultural Economics Tarım Ekonomisi

3 0 3

5

ECON 415 Competion Policy and Regulation Rekabet Politikası ve Regülasyon

3 0 3

5

ECON 416 Financial Markets Mali Piyasalar

3 0 3

5

ECON 417 Transition Economies Geçiş Ekonomisi

3 0 3

5

ECON 418 Turkish Tax System Türk Vergi Sistemi

3 0 3

5

ECON 419 Environmental Economics Çevre Ekonomisi

3 0 3

5

ECON 420 Urban Economics Kent Ekonomisi

3 0 3

5

ECON 421 Business and Society İşletme ve Toplum

3 0 3

5

ECON 422 International Monetary System Uluslararası Para Sistemi

3 0 3

5

ECON 423 Time Series Econometrics Zaman Serisi Ekonometrisi

3 0 3

5

ECON 424 Contempory Issues of Economic Theory İktisat Teorisinin Güncel Tartışma Konuları

3 0 3

5

ECON 425 Applied Econometrics Uygulamalı Ekonometri

2 2 3

5

ECON 426 Introduction to Game Theory Oyun Teorisine Giriş

3 0 3

5

ECON 427 Introduction to Economic Dynamics Dinamik Analize Giriş

3 0 3

5

ECON 428 Economics of Innovation and Knowledge Yeni Fikirler ve Bilgi Ekonomisi

3 0 3

5

ECON 430 Game Theory with Economic Applications Ekonomik Uygulamalı Oyun Teorisi

3 0 3

5

ECON 432 Topics in Econometrics Ekonometride Konular

2 2 3

5

ECON 434 Panel Data Econometrics Panel Veri Ekonometrisi

3 0 3

5

ECON 436 Introduction to Economic Growth Ekonomik Büyümeye Giriş

3 0 3

5

ECON 499 Field Study Saha Çalışması

0 6 3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Seçmeli Dersin Dağılımı:

  1. Seçmeli derslerin en az yedi (7) tanesi ECON kodlu seçmeli derslerden olmalıdır.
  2. Üniversitemizin diğer bölümlerden alınacak seçmeli dersler ikinci sınıf ve üzeri dersler (200 kod ve üzeri) olmalıdır
  3. Bölüm Dışı Koordinatörlüğünden alınacak ders sayısı maximum 2 dersdir.

Distribution of 13 Elective Courses:

  1. At least seven (7) of the elective courses must be ECON courses.
  2. Elective courses which may be taken from the other departments of the university should be at least second year level (numbered 200 and above).
  3. The maximum number of courses that can be taken from the Department of Basic and Elective Courses is two (2).